MISIONEROS QUE ALCANZARON LA NORMA DE EXCELENCIA EN FEBRERO

02.03.2013 12:13

LOS COMPAÑERISMOS  QUE ALCANZARON LA NORMA DE EXCELENCIA EN CUANTO A BAUTISMOS EN EL MES DE FEBRERO

E. Peña                                 E. Arcila                                   5 Bautismos

E. Vallejo                               E. Ramirez                               5 Bautismos

E. Medina D.                         E. Perdomo                             4 Bautismos

E. Garcia V.                           E. Moreno                               4 Bautismos

ZONA CON MAYOR NUMERO DE BAUTISMOS 

Falcón                    11   Bautismos

 

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE EXCELENCIA EN OCTUBRE ( No incluye bautismos)

E. Vallejo                   E. Ramirez                100%

H. Cortes                  H. Silva                      91%

H. Piñero                   H.Roca                     89%

H. Moros                   H. Garcia                   86%

E. Tapia                    E. Guerrero                81%